News

Tag

18
พ.ย.

มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค

ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุ...
Read More
21
ก.ย.

โครงการอ่านสารสันติภาพ

สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 25...
Read More
09
ก.ย.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอนทำเจลแอลกอฮ...
Read More
1 2