กิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่

ในวัน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย พร้อมด้วยท่านรองพุทธชาด แสนอุบล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ให้นักเรียนได้ร่วมจับฉลาก และเปลี่ยนของขวัญ รวมไปถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนในทุกระดับชั้นก่อนวันสิ้นปี พุทธศักราช 2566 ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร