การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระบบเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองพุทธชาด แสนอุบล คณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวาริชวิทยา และโรงเรียนธรรมบวรวิทยา ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 19 รายการ และได้เป็นตัวแทนระบบเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รายการคือ การแข่งขันคัดลายมือ ม.1 – ม.3 และการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ม.4 – ม.6

Leave a Reply