“ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงาน รัฐ-เอกชน

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ประชาสัมพันธ์ คู่มือการลงทะเบียน และคู่มือการเข้าสู่ระบบและใช้งาน แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

Leave a Reply