กิจกรรมโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้จัดกิจกรรมโครงเการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา กิจกรรมได้จัดขึ้น ณ​โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply