รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส

ในวัน จันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส

โดยท่านรองพุทธชาด แสนอุบล ได้นำเด็กหญิงเกวลิน มาตรักษ์ นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยาเข้ารับทุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Leave a Reply