ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส โรงเรียนลำปลาหางวิยาใสสะอาด 2565”

โรงเรียนลำปลาหางวิทยาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ และไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Leave a Reply