ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Leave a Reply