มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค

ท่านผู้อำนวยการชวลิต อวนป้อง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนเสมอภาค (โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) Conditional Cash transfer แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ​ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา