ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

วัน จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565

ท่านผู้อำนวนการ ชวลิต อวนป้อง พร้อมทั้งท่านรองพุทธชาด แสนอุบล ครูและนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Leave a Reply