วันภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565

ท่านผู้อำนวยการอาทิตย์ ชูรีรัง พร้อมทั้งคณะบริหาร ครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โดยได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยอย่างหลากหลาย และมีกิจกรรมการแสดงละคร, การแต่งกายในวรรณคดีที่ให้นักเรียนได้เข้าร่วม เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ณ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา

Leave a Reply