โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

ท่านผู้อำนวนการอาทิตย์ ชูรีรัง และคณะครู จัดทำโครงการทัศนศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนำนักเรียนทัศนศึกษา ณ วัดถ้ำผาเด่น จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply