อบรมโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา พร้อมทั้งคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา โดยท่านวิทยากร นายทนงศักดิ์ ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จัดอบรม ณ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จ.สกลนคร