กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ท่านรองผู้อำนวยการ พุทธชาด แสนอุบล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา คณะครู พร้อมทั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสว่าง-กลางเจริญ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร