โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตโปร่งใส โรงเรียนลำปลาหางวิทยาใสสะอาด 2565”

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ และไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่